Gogue dla konia

Gogue dla konia to rodzaj specjalnej pomocy szkoleniowej. Zadaniem jego jest zachęcenie konia do rozciągnięcia górnej linii ciała i wzmocnienia jego mięśni brzucha. Głównie wykorzystuje się go przy lonżowaniu lub ewentualnie będąc na ziemi, inaczej znak może być niejasny. Gogue dla konia powinno być stosowane głównie przez profesjonalnych jeźdźców ze stabilną i delikatną ręką, a także szybkim refleksem. Składa się on z paska potylicznego z kółkami na końcach oraz części, która rozdziela się na dwa sznurki albo paski. Wykorzystywać można gogue na dwa sposoby, pierwszy z nich to zapięcie niezależne, które jest niezależne od ręki jeźdźca. Drugi natomiast to zapięcie bezpośrednie, stosowane do jazdy wierzchem wyłącznie przez doświadczonych jeźdźców.